unknown

Röda Korset, Regionrådet, region Stockholm

Röda Korset, Regionrådet, region Stockholm

Beskrivning

Regionrådens övergripande uppdrag är att ansvara för att stödja förtroendevalda inom regionen i syfte att stärka kretsarnas (de lokala föreningarna) arbete med att genomföra den strategiska inriktningen. Vi är en kontakt mellan det lokala och Svenska Röda Korsets styrelse och vice versa. För mer information om lokalföreningarna i Stockholm 

Bevaka denna organisation

Uppdrag

Adress

Hägervägen 27, 12239

Telefonnummer

0735907040

Har du någon fråga?

Kontakta oss

Webbplats

http://kommun.redcross.se/Stockholm