Stockholm

Stiftelsen Sveriges Fredsfond

Stiftelsen Sveriges Fredsfond

Beskrivning

Sveriges Fredsfond är en fond knuten till Sveriges Fredsråd. Stiftelsen har till ändamål att förvalta en fond vars avkastning ska användas för att ge Sveriges Fredsråd möjlighet till långsiktigt fredsfrämjande arbete och stärka Sveriges Fredsråds kontakter med nationella och internationella fredsorganisationer. Stiftelsen ger bidrag till Fredsrådets nationella och internationella kontaktverksamhet, ordnar insamlingar och delar ut "Lilla Fredspriset" en gång om året. Fonden har ett särskilt 90-konto för insamlingar och donationer, Plusgiro 90 03 80-7. Ett sådant konto garanterar givare att minst 85% av insamlade medel används till det ändamål givaren avsett.

Bevaka organisationen

Skapa en bevakning för att få mejl när nya uppdrag publiceras.

Adress

Solidaritetshuset c/o SKV, Tegelviksgatan 40, 11641

Har du någon fråga?

Kontakta Stiftelsen Sveriges Fredsfond

Webbplats

www.frednu.se