Stockholm

Stockholms Makalösa Föräldrar

Ensamstående? Du är inte ensam!

Stockholms Makalösa Föräldrar

Beskrivning

Stockholms Makalösa Föräldrar är en lokalförening som vänder sig till ensamstående föräldrar. Vi arbetar med att skapa fasta eller rörliga mötesplatser för att stärka målgruppen, t.ex. familjenätverk, föräldranätverk, läger, utflykter och självhjälpsgrupper. 
Vi arbetar med HJÄLP TILL SJÄLVHJÄLP, dvs. föräldrarna får hjälp i att hjälpa sig själva och sina barn i den situation de befinner sig i. Genom att hitta andra i liknande situation bryter vi känslor av ensamhet och isolering, och både föräldrar och barn får vänner för livet. Stockholms Makalösa Föräldrar tillhör riksorganisationen Sveriges Makalösa Föräldrar vars syfte är att synliggöra ensamföräldrar och deras barn som grupp i samhället.

Bevaka denna organisation

Uppdrag