Stockholm

Svenska Celiakiungdomsförbundet

Svenska Celiakiungdomsförbundet

Beskrivning

Svenska Celiakiungdomsförbundet (SCUF) arbetar för att barn och unga med celiaki (glutenintolerans) ska ha en vardag utan hinder. SCUF skapar mötesplatser och ser till att tillsammans ha en stark röst i frågor kring celiaki.

Bevaka denna organisation

Adress

Norr mälarstrand 24, 11220

Telefonnummer

08-56278807

Har du någon fråga?

Kontakta oss

Webbplats

https://www.scuf.se