Katrineholm

Sveriges 4H

Sveriges 4H

Beskrivning

4H är en gammal organisation med rötter i USA, där organisationen startades 1902. Sedan dess har 4H andan och våra metoder spridit sig över hela världen och idag finns vi i 80 länder. Det är en fantastisk organisation med djupt rotade ledord och arbetssätt. 4H står för huvud, hjärta, hand och hälsa, och det genomsyrar all vår verksamhet. • Huvud: 4H vill främja intresset för ett aktivt lärande genom intressant och inspirerande inlärningssätt. Genom att barn och unga får kunskap till sig genom huvudets H får de mod till att våga ifrågasätta och ta ställning. • Hjärta: Hjärtats känsla lär oss att visa kärlek, empati och respekt. Att vara ansvarstagande i 4H innebär också att det är en självklarhet att varje individ oavsett kön, social eller kulturell bakgrund respekteras. • Hand: Handens praktiska kunnande befäster kunskapen. 4H vill göra lärandet till en lek och väcka nyfikenhet att söka mer kunskap genom att praktiskt använda handens H. • Hälsa: Att vara välmående innebär i 4H att en person värnar om sin och andras hälsa i alla aspekter enligt hälsans H. Arbetssättet som också genomsyrar allt vi gör är ”lära genom att göra” och vårt syfte är att utveckla barn och ungdomar till engagerade, välmående och ansvarstagande människor med respekt för omvärlden samt att främja ett sunt levnadssätt för barn och ungdomar genom friluftsliv, aktiv fritidsverksamhet och kulturella aktiviteter. Det gör vi genom att: • ge barn och ungdomar ansvar och möjlighet att påverka sin fritid genom föreningsdemokrati bedriva information- och upplysningsverksamhet rörande hållbar samhällsutveckling • samarbeta med likartade organisationer i andra länder och bedriva internationell verksamhet som ökar barn och ungdomars respekt för olika kulturer • organisera och arrangera aktiv frilufts- och fritidsverksamhet för barn och ungdomar

Bevaka organisationen

Skapa en bevakning för att få mejl när nya uppdrag publiceras.

Adress

Stora Malmsvägen 7, 64150

Telefonnummer

0150-503 80

Har du någon fråga?

Kontakta Sveriges 4H

Webbplats

www.4h.se