Uppsala

Tamam, Uppsala

Tamam, Uppsala

Beskrivning

Tamam är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell organisation som arbetar med barn, unga och unga vuxna med mångfald, antirasism och ungas samhällsengagemang för att skapa nya mötesplatser, organisera meningsfulla fritidsaktiviteter, ge alla lika förutsättningar i skolan och uppmuntra unga människors samhällsengagemang.

Tamam arbetar med att skapa nya sociala mötesplatser med mångfald, läxhjälp och fritidsaktiviteter för barn och ungdomar, vara en plattform för ungas samhällsengagemang och uppmuntra och stödja egna initiativ, samt med internationella samarbeten och utbyten. Tamam Uppsala har läxhjälp, aktiviteter och projekt runtom i Uppsalaregionen, umgås och anordnar läger.

Bevaka denna organisation

Adress

c/o Sara Sjöqvist Vaksalagatan 42 A, 75331

Har du någon fråga?

Kontakta oss

Webbplats

http://www.tamam.se/blog/om-tamam-uppsala/