Stockholm

Unga Allergiker

Unga Allergiker

Beskrivning

Unga Allergiker är en organisation för barn och unga mellan 6 och 29 år med astma, allergi eller annan överkänslighet.
Unga Allergiker är en organisation för unga, av unga. Vi tror på ett samhälle som är tillgängligt för alla. Vi vill göra skillnad för barn och unga med astma och allergi. Vår vision är ett samhälle där astma och allergi inte är begränsande!
Unga Allergiker anordnar mycket aktiviteter, t.ex. läger och konferenser. Vi bedriver påverkansarbete och sprider kunskap. Våra medlemmar finns i lokalföreningar runt om i landet. Föreningarna arbetar självständigt men knyts samman genom en förbundsstyrelse och ett kansli.

Bevaka organisationen

Skapa en bevakning för att få mejl när nya uppdrag publiceras.