Uppsala

Uppsala Demensförening

Uppsala Demensförening

Beskrivning

Demensförbundet har 120 lokala föreningar med 10 000 medlemmar. Uppsala Demensförening är en av dessa som ger råd och stöd till de demenssjuka och deras anhöriga. I Uppsala bedriver vi telefonrådgivning, anhöriggrupper och utbildning av anhöriga och personal inom vården.

Demensförbundet stöder demenssjuka och deras anhöriga, bevakar de demenssjukas anhörigas rättigheter, sprider kunskap om demens, informerar och påverkar politiker och tjänstemän, samverkar med kommuner, landsting och andra organisationer, stöder forskning och utveckling samt har nätverk för unga anhöriga.

Bevaka denna organisation

Adress

Skolgatan 18, 75332

Telefonnummer

018-10 24 24

Har du någon fråga?

Kontakta oss

Webbplats

http://www.uppsalademensforening.se/