Lex Femme — Göteborg

Är du vår nästa syster i styrelsen 2022/2023?

Det här uppdraget går inte att anmäla sig till längre.
Spara

Beskrivning

Lex Femme är en ideell tjej- och kvinnojour som arbetar för ett samhälle fritt från mäns våld mot kvinnor. Detta gör vi via en rikstäckande telefon-, chatt- och juristjour samt en omfattande föreläsningsverksamhet. Vi är specifikt inriktade på flickor och kvinnor som med utländsk härkomst och erbjuder stöd på deras modersmål. I dagsläget kan Lex Femme erbjuda stöd och rådgivning på närmre 40 språk. Lex Femme har idag tre anställda och ett antal ideella jourkvinnor. Ytterst ansvarig för verksamheten är den ideella styrelsen.
 
Nu är årets styrelseansökan öppen för verksamhetsår 2022. Att engagera sig är utvecklande, roligt och gör skillnad. Vill du göra skillnad för våldsutsatta flickor och kvinnor? Tveka inte och sök till att bli en del av Lex Femmes styrelse.  

Den 23 mars 2022 kommer styrelsen att bestå av:
 • Ordförande 
 • Vice ordförande 
 • Kassör 
 • 3 ledamöter
 • 1 suppleant
 • Valberedning (2 stycken)

Du kan läsa mer om uppdragen via denna länk.

För samtliga styrelseroller vill vi att du uppfyller följande krav:
 
 • Du ställer dig bakom föreningens värdegrund 
 • Du är minst 18 år gammal 
 • Du identifierar dig som kvinna/tjej och/eller har en identitet bortom tvåkönsnormen
 • Du behärskar ett annat språk utöver engelska, svenska
 • Du har för avsikt att vara engagerad i styrelsearbetet genom att närvara vid varje styrelsemöte, årsmöte och vara inläst på föreningens stadgar och policys

Vi eftersträvar en bredd vad gäller exempelvis ålder, etnicitet, religion, språk, sysselsättning och tidigare erfarenheter. För att kunna bli förtroendevald krävs medlemskap i Lex Femme. Att vara medlem har en årsavgift på 100 kronor.
  
Skicka din ansökan och motivera vilken/vilka roller du är intresserad av. Du får gärna beskriva på vilket sätt du kan bidra till föreningens utveckling. 

Varmt välkommen med din ansökan! 

Minsta åtagande

Antal tid som krävs i styrelsearbetet kan variera beroende på din roll i styrelsen och utifrån verksamhetsplanen. För att arbetet ska bli så effektivt som möjligt så är minsta åtagande att lägga minst två-tre timmar i månaden samt att man närvarar på styrelsemöten en gång i månaden. Uppdraget pågår 23 mars 2022 - mars 2023.

När och var sker uppdraget

Föreningen är baserad i Göteborg med möjlighet för distans arbete ( i synnerhet pga. rådande restriktioner).

Ändamål

Uppgifter

Åtagande

 • När

  Dag, helg, kväll

 • Typ av uppdrag

  Kontinuerligt uppdrag

Spara

Senaste uppdragen