Röda Korset, Södermalmskretsen — Stockholm

Ny verksamhet för utsatta kvinnor i Stockholmsområdet

Spara

Beskrivning

Är du en driven och empatisk eldsjäl som brinner för att göra skillnad? Röda Korset i Stockholm söker två kvinnliga frivilligledare som ska vara med och lansera en helt ny verksamhet för utsatta kvinnor våren 2023. Ansök nu till detta otroligt viktiga och spännande uppdrag.

Röda Korset i Stockholm ska, tillsammans med lokala samarbetspartners, lansera ett mentorskapsprogram som stöttar kvinnor efter den akuta fasen av utsatthet, för att bryta isolering samt öka kvinnornas livskvalitet genom aktiviteter och en trygg och empatisk relation. Mentorskapet som verksamheten ska erbjuda innebär framförallt en trygg kontakt att genomföra olika aktiviteter som ni gemensamt kan enas om. Genom emotionellt, språkligt, och praktiskt stöd ska de frivilliga bistå målgruppen att få tillgång till samhällets resurser, det kan gälla hjälp att ta kontakt med relevanta myndigheter eller på annat sätt navigera den svenska byråkratin.

Uppdragsbeskrivning
Vi söker nu två frivilligledare, gärna med projektledarbakgrund och gärna med en viss nivå av sakkunskap i juridik, mänskliga rättigheter, och/eller sociologi. Uppdraget kommer att innebära utbildningar och samverkan med andra relevanta sakkunniga organisationer i Stockholmsområdet. Efter den initiala utbildningen kommer ni att ansvara för rekrytering av frivilliga. Eftersom verksamheten kommer att rikta sig mot utsatta kvinnor och innebär etablering av en trygg kontakt, vill vi gärna att du ser detta som ett pågående uppdrag, med minst ett års åtagande. Vi kommer att lägga ett stort fokus i rekryteringen på ansökandes empati och kapacitet att förstå och möta människor med trauman. Stor vikt läggs på personlig lämplighet. Rödakorsverksamheten kommer dock inte vara en terapiverksamhet utan den ska fokusera på att bryta isolering genom en lugn och trygg relation och vänskap.
De två frivilligledarna kommer att vara avgörande för att utveckla verksamheten vidare. Om du känner att detta är en uppgift och utmaning för dig – ansök nu! Vi vill gärna att du skickar både CV och personligt brev där du beskriver på vilket sätt du passar in på den beskrivna rollen.
Du förväntas:
delta i en introduktion och webbkurser. Du erbjuds även fortbildning för uppdraget.
utifrån ditt uppdrag ingå i Svenska Röda Korsets krisberedskap och vara beredd att öka ditt engagemang vid kris.

Omfattning
Du åtar dig att efter utbildning och uppstart av verksamheten vara aktiv och engagerad ca två gånger per månad.

Är det här du?
Vi förutsätter att du delar Svenska Röda Korsets människosyn och humanitära värderingar. Röda Korsets grundprinciper är vägledande i allt frivilligarbete och inom ramen för uppdraget skriver du under ett tystnadslöfte och genomgår de obligatoriska utbildningarna/ introduktioner som krävs för uppdraget.
Inom Svenska Röda Korset ser vi mångfald som en stor tillgång i arbetet. Människor med olika bakgrund, etnicitet, könsidentitet, ålder och funktionsvariation breddar vår kompetens och förmåga att utföra vårt uppdrag.

Svenska Röda Korset
Röda Korset är världens främsta katastroforganisation och vi finns på plats före, under och efter en katastrof. Oavsett om det är en naturkatastrof, konflikt eller annan kris. Vi ska förhindra och lindra mänskligt lidande var och när det förekommer, skydda liv och hälsa och säkerställa respekt för varje människas värde, särskilt under tider av väpnad konflikt och andra nödsituationer.
Vi har sju grundprinciper:
Humanitet – Opartiskhet – Neutralitet – Självständighet – Frivillighet – Enhet – Universalitet
Vi ser fram emot att höra ifrån dig!
 Röda Korset Södermalm

När och var sker uppdraget

Var uppdraget skall genomföras sker genom överenskommelse med uppdragsgivaren.

Ändamål

Uppgifter

Åtagande

 • När

  Helg

 • Typ av uppdrag

  Kontinuerligt uppdrag

Spara

Senaste uppdragen

Erikshjälpen Second Hand, Lund Öresundsvägen

Textil-avdelning.

 • Social gemenskap
 • Sysselsättning och arbete
 • Övrigt
Plats Lund

Erikshjälpen Second Hand, Lund Öresundsvägen

E-handel

 • Social gemenskap
 • Sysselsättning och arbete
 • Övrigt
Plats Lund