623 volontäruppdrag

KARMA - Mångkulturellt Resurscentrum

Karma-Mångkulturellt Resurscentrum jobbar mycket med barn, ungdomar och kvinnor med invandrarbakgrund. Vi arbetar med hedersrelaterad problematik och ger stöd åt mobbade barn och ungdomar. Vi har studieverksamhet som kurser för analfabeter och läxhjälp och kurser på svenska, engelska, matte osv. för att hjälpa barn och ungdomar läsa vidare för att förhindra dem att hamna på gator. Karmas målsättning är att hjälpa individer att bli av med bidragsberoendeskap och kunna försörja sig. Vi stödjer ungdomar till högre utbildningar med mentorskapsprogram. Vi samarbetar gärna med näringslivet. Vår organisation är en sann samhällsentreprenör jobbar helt ideellt och därför beroende av eldsjälar som ställer upp helhjärtat..