613 volontäruppdrag

Bygg en hemsida för vår organisation

KARMA - Mångkulturellt Resurscentrum

Var?Stockholm / Distansuppdrag
När?Dag, Helg, Kväll/Natt
Hur?Engångsuppdrag, Kontinuerligt uppdrag
Varför?Sysselsättning och arbete, Upplysning och folkbildning
Vad?Administrativa uppgifter, Information och kommunikation, IT

Vår organisation behöver en hemsida som beskriver organisationens aktiviteter. Vi behöver dig som är webbkunnig och kan tänka dig att hjälpa oss att ta fram en hemsida. Karma-Mångkulturellt Resurscentrum jobbar mycket med barn, ungdomar och kvinnor med invandrarbakgrund. Vi arbetar med hedersrelaterad problematik och ger stöd åt mobbade barn och ungdomar. Vi har studieverksamhet som kurser för analfabeter och läxhjälp och kurser på svenska, engelska, matte osv. för att hjälpa barn och ungdomar läsa vidare för att förhindra dem att hamna på gator.

Specifika önskemål eller information: 
En kunnig person som är bra på att skapa en hemsida.
Minimiåtagande: 
Uppdragets omfattning bestämmer vi tillsammans med volontären.
När och var genomförs uppdraget: 
Uppdraget kan genomföras efter överenskommelsen med volontären.
Tillgänglighet
  • Allergihänsyn
  • Hörslinga
  • Ledarhund
  • Tillgänglig entré
  • Tillgänglig WC
Anmäl intresse

Anmäl intresse

Övriga uppgifter

Uppgifterna är frivilliga och används bara av Volontärbyrån för statistik.