598 volontäruppdrag

Hjälp till ansökningar om Offentliga Upphandlingar/Anbud!

KARMA - Mångkulturellt Resurscentrum

Var?Stockholm / Distansuppdrag
När?Dag, Helg, Kväll/Natt
Hur?Engångsuppdrag, Kontinuerligt uppdrag
Varför?Barn och ungdom​, Ekonomisk/social utsatthet
Vad?Administrativa uppgifter, Information och kommunikation, Stöd, hjälp och rådgivning

Statliga och kommunala verk brukar ha upplysningar om olika uppdrag. Man skall då följa deras riktlinjer vid ansökan av ett anbud. Vår organisation behöver hjälp och back-up-stöd med ansökningar för att delta i olika offentliga upphandlingar.

Uppdraget innebär att följa upp de aktuella upphandlingar, vara med och skriva ansökningar och göra uppföljning av upphandlingens process.

Arbetet kan ske på distans.

Specifika önskemål eller information: 
Skriva upphandlingar på svenska. Vi ger back-up-stöd och introduktion.
Minimiåtagande: 
Uppdragets omfattning bestäms tillsammans med volontären.
När och var genomförs uppdraget: 
Vi kommer överens om det tillsammans.
Tillgänglighet
  • Allergihänsyn
  • Hörslinga
  • Ledarhund
  • Tillgänglig entré
  • Tillgänglig WC
Anmäl intresse

Anmäl intresse

Övriga uppgifter

Uppgifterna är frivilliga och används bara av Volontärbyrån för statistik.