590 volontäruppdrag

Skriva ansökningar

KARMA - Mångkulturellt Resurscentrum

Var?Distansuppdrag
När?Dag, Helg, Kväll/Natt
Hur?Engångsuppdrag, Kontinuerligt uppdrag
Varför?Barn och ungdom​, Hälsa, Integration och asylsökande
Vad?Administrativa uppgifter, Insamling

Vår förening är i stort behov av stöd och vägledning. Vi behöver hjälp med att söka stiftelser och fonder som är villiga att samarbeta med vår förening när det gäller integrationsfrågor, hälsofrågor, brottsförebyggande åtgärder främst i miljonprogram områden. Det är en djungel att hitta rätt stiftelser och fonder som kan ge ekonomiskt stöd. Vi behöver hjälp med hitta samt skriva ansökningar till dessa fonder.

Specifika önskemål eller information: 
Skriva på svenska.
Minimiåtagande: 
Enligt överenskommelse.
När och var genomförs uppdraget: 
Start så fort så möjligt. Vi kommer överens om hur uppdraget skall genomföras.
Tillgänglighet
  • Allergihänsyn
  • Hörslinga
  • Ledarhund
  • Tillgänglig entré
  • Tillgänglig WC
Anmäl intresse

Anmäl intresse

Övriga uppgifter

Uppgifterna om kön och ålder är frivilliga och används bara av Volontärbyrån för statistik.