KFUM Brevik / Breviksstiftelsen

KFUM Brevik / Breviksstiftelsens logotyp

Breviksstiftelsen är huvudman för verksamheten på Brevik. Stiftelsen är ansluten till KFUM Sverige och har till uppgift att förvalta egendomen Evelund 1:6, Östra Ny socken, Norrköpings kommun. Stiftelsen skall genom lägerverksamhet och andra aktiviteter på nämnda egendom främja barns och ungdomars vård, fostran och utbildning. Verksamheten har pågått sedan 1956 och omfattar sommarläger, lägerskolor, föreningsarrangemang mm. Verksamheten, som lägger stor vikt vid friluftsliv, vill ge deltagarna en allsidig andlig och fysisk fostran enligt KFUMs metodik och målsättning. Det internationella utbytet, som syftar till att skapa förståelse mellan olika länder och kulturer, är också sedan länge en viktig del av vår verksamhet.

Just nu finns inga aktuella uppdrag

Sök bland alla uppdrag