601 volontäruppdrag

Du behövs nu! Läxhjälp, språkträning m.m.

KFUM, Göteborg

Var?Göteborg
När?Kväll/Natt
Hur?Kontinuerligt uppdrag
Varför?Integration och asylsökande, Social gemenskap, Sysselsättning och arbete
Vad?Läxläsning, Språkträning och översättning, Stöd, hjälp och rådgivning

Vi behöver nu dig som kan träffa våra unga gymnasiestuderande, asylsökande och stötta med läxhjälp, jobbsökande, språkträning och liknande på plats. Vi kommer fortsätta erbjuda våra aktiviteter på distans för de som vill fortsätta med det, men samtidigt öppna upp för aktiviteter på plats igen, detta kommer ske i enlighet med Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Som volontär, hjälper du till med läxor (främst på gymnasienivå) och språkträning, men att bara finnas på plats för att prata svenska med deltagare är värt mycket.

Alla hjälps åt med att färdigställa lokal före och efter träffar, samt hjälpa till med fika då det erbjuds.

Vi har alltid aktivitetsledare på plats som leder aktiviteten och finns som stöd både för dig som volontär och för deltagarna. Dessutom får du en introduktion med projektledare innan start så du känner dig trygg inför att börja som volontär hos oss.

KFUM Göteborg:

Vi är en ungdoms- och idrottsförening som tillhör den rikstäckande rörelsen KFUM. I KFUM står den unga människan i fokus och ges möjlighet att växa. KFUM är religiöst och politisk obunden. Gemensamt för kårer och föreningar i KFUM är arbetssättet BODY MIND SPIRIT, där hela människan är i fokus. Alla är välkomna i KFUM, och vi betonar speciellt vikten av att ge unga människor möjlighet att påverka. Vi är också en del av de internationella rörelserna YMCA och YWCA.

Specifika önskemål eller information: 
Vi ser helst att du har gymnasiekompetens, då det oftast är läxor på gymnasienivå. Vilja att lyssna och försöka hjälpa. Att du delar KFUMs värdegrund. Utdrag ur belastningsregister krävs då vi har barn och ungdomar i våra lokaler, samt att många deltagare är underåriga. Alla volontärer har olika kunskaper och styrkor och tillsammans kompletterar volontärer varandra, någon kanske är duktig på svenska, en annan på matematik, och volontärer samarbetar för att hjälpa individerna på bästa sätt.
Minimiåtagande: 
Vi har olika uppdrag på kvällstid oftast mellan kl 17-20, vi kommer överens om vilka uppdrag och vilka tider du vill och kan ställa upp som volontär.
När och var genomförs uppdraget: 
I centrala Göteborg med omnejd, beroende på uppdrag, men de flesta är i centrala Göteborg.
Tillgänglighet
  • Allergihänsyn
  • Tillgänglig entré
  • Tillgänglig WC
Organisation: 
KFUM, Göteborg
Anmäl intresse

Anmäl intresse

Övriga uppgifter

Uppgifterna om kön och ålder är frivilliga och används bara av Volontärbyrån för statistik.