592 volontäruppdrag

Vi söker volontär inom IT

KFUM, Göteborg

Var?Göteborg / Distansuppdrag
När?Dag, Helg, Kväll/Natt
Hur?Kontinuerligt uppdrag
Varför?Barn och ungdom​, Social gemenskap, Sport och hobby
Vad?Information och kommunikation, IT

Är du intresserad av IT och då främst hemsida, sociala medier och liknande? KFUM Göteborg söker en volontär som kan hjälpa oss med vår internet-profil så att vi kan profilera oss, vår värdegrund, våra aktiviteter och verksamheter på ett synligt och användarvänligt sätt.

Vi har redan hemsida och använder WordPress, vi har även Facebook- och Instagramkonton igång. Men vi behöver dig volontär som kan hjälpa oss att förbättra vår hemsida och vara behjälplig i att skapa och lägga in inlägg och aktiviteter på våra sociala medier och liknande. Samt även se över vår Facebooksida och återkoppla och genomföra eventuella förbättringar på den. Även andra IT-frågor kan dyka upp som du kanske kan hjälpa oss med. Låter det intressant, läs mer om KFUM här nedan och välkommen med intresseanmälan här på Volontärbyrån.

Vi är en ungdoms- och idrottsförening som tillhör den rikstäckande rörelsen KFUM. I KFUM står den unga människan i fokus och ges möjlighet att växa. KFUM är religiöst och politisk obunden. Gemensamt för kårer och föreningar i KFUM är arbetssättet BODY MIND SPIRIT, där hela människan är i fokus. Alla är välkomna i KFUM, och vi betonar speciellt vikten av att ge unga människor möjlighet att påverka. Vi är också en del av de internationella rörelserna YMCA och YWCA.

KFUM Göteborg engagerar ungdomar i sociala, kulturella och idrottsinriktade

verksamheter. Vi arbetar för att:

● ge unga PLATS för ännu starkare föreningsgemenskap i Göteborg

● ge unga en RÖST för ungdomsinflytande i samhället

● skapa FRAMTIDSTRO för ungas engagemang, organisation och idéer.

Vi har verksamhet och medlemmar i Göteborgs kommun samt närliggande kranskommuner. Vår verksamhetsidé är att skapa mötesplatser där unga människor kan växa till sin fulla potential. Detta gör vi genom att alla våra verksamheter fungerar som trygga och meningsfulla mötesplatser med ledare som är utbildade för alla inspirera, vägleda och motivera medlemmar och deltagare. Vi skapar förutsättningar för att alla unga ska få tillgång till verktyg som de behöver för att kunna ta ansvar i samhället.

I alla våra verksamheter verkar vi för samarbete och gemenskap med extra fokus på att inkludera fler i föreningslivet. Vi skapar mötesplatser för ungas delaktighet, inflytande och meningsfull fritid. Därför kan man hitta alla tänkbara aktiviteter, verksamhetsformer och metoder för att stimulera unga människor inom KFUM Göteborg. Några exempel är: basket, volleyboll, actionsport, samtalsgrupper, sociala företag och ledarutbildningar.

Specifika önskemål eller information: 
Vi söker dig som har utbildning inom IT eller liknande kunskaper. Du behöver kunna uttrycka dig väl i tal och skrift på svenska och ha intresse för området.
Minimiåtagande: 
Vi är flexibla utifrån hur mycket tid du kan lägga och när, men eftersom vi på kansliet oftast arbetar dagtid behöver vi kunna ha kontakt i viss mån främst dagtid.
När och var genomförs uppdraget: 
Vi är som sagt flexibla kring tider i viss mån, men skulle behöva någon som gillar att göra detta och kan tänka sig att göra korta snabba förändringar på fortlöpande basis, men även lite större mer djupgående förändringar vid olika tillfällen.
Organisation: 
KFUM, Göteborg
Anmäl intresse

Anmäl intresse

Övriga uppgifter

Uppgifterna om kön och ålder är frivilliga och används bara av Volontärbyrån för statistik.