583 volontäruppdrag
Klimataktions logotyp

Klimataktion

Klimataktion är en religiöst och politiskt oberoende förening, öppen för såväl individer som ideella organisationer. Föreningen rymmer lokala nätverk, forskarnätverk, lärarnätverk, parlamentarikernätverk m.m. - medlemmarna bestämmer!

Föreningen ägnar sig åt att: informera om klimatförändringarna och åtgärder mot dessa genom folkbildning, opinionsbildning, publicistisk verksamhet och påverkansarbete. Bedriva studier och forskning kring klimatförändringarna och rättvisa åtgärder mot dessa. Mobilisera människor till manifestationer och aktioner mot klimatförändringar och klimatförändrande verksamheter. Samverka tätt med andra organisationer, inte minst med den internationella klimatrörelsen, i syfte att nå gemensamma mål.