583 volontäruppdrag

Hjälp Klimataktion med bokföring!

Klimataktion

Var?Distansuppdrag
När?Dag, Helg, Kväll/Natt
Hur?Kontinuerligt uppdrag
Varför?Miljö och natur, Politisk påverkan, Upplysning och folkbildning
Vad?Administrativa uppgifter

Vår bokföringsansvariga sen sju år har slutat. Vi söker nu en ny bokföringskunnig person som är intresserad av klimatfrågan och vill göra en insats. Det är en viktig post hos oss och handlar om att hantera ca 200 verifikationer per år, registrera medlemskap och var månad rapportera till vår ekonomiansvariga i styrelsen. För info om Klimaktion, se www.klimataktion.se. Vi jobbar idéellt för att motverka klimatkatastrofen och för en hållbar utveckling.

Specifika önskemål eller information: 
Kunskaper i bokföring. Vi använder fortnox, andra program kan diskuteras. Du får introduktion och kan ställa frågor till vår ek.ansvariga.
Minimiåtagande: 
Ett par timmar per månad, lite mer vid bokslut. Kontakt varje månad med vår ek-ansvariga eller när nåt akut uppstår.
När och var genomförs uppdraget: 
Uppdraget genomförs hemifrån, via dator. vi har också tillgång till lokal i Solidaritetshuset i Stockholm
Organisation: 
Klimataktion
Anmäl intresse

Anmäl intresse

Övriga uppgifter

Uppgifterna om kön och ålder är frivilliga och används bara av Volontärbyrån för statistik.