Bli kompis!

Organisation: 
  • Kompis Sverige
Plats: 
  • Skåne
  • Kristianstad
Ändamål: 
Integration och asylsökande
Mänskliga rättigheter
Social gemenskap

Vår vision är att sudda ut gränserna mellan nya och etablerade svenskar. Vi vill öppna upp Sverige genom att skapa möten mellan människor. Kompisrelationerna ger ett ömsesidigt utbyte som vidgar perspektiv, minskar språkbarriärer och bryter fördomar. Genom att skapa vänskapsrelationer på individnivå ges nödvändiga förutsättningar för ett välfungerande samhälle.

Vi tror på det jämlika mötet där både ny som etablerad svensk har något att lära och lära ut, men framförallt ha roligt ihop.

Kompis Sverige söker nu särskilt män 18-45 år till att bli kompisar med nya svenskar då vi har många nya svenska män i denna åldersgrupp som väntar. Men vi välkomnar varmt alla oavsett kön och/eller ålder.

Läs mer på www.kompissverige.se

När och var ska uppdraget genomföras: 
Kristianstad Ni bestämmer själva vilka tider ni träffas, men vi önskar cirka 6h i minst 6 månader.
Specifika önskemål eller information: 
Alla mellan 18-100 år är välkomna.
Minimiåtagande: 
6 tim/mån i 6 månader
Anmäl intresse
Här beskriver du för organisationen varför du söker uppdraget.
Berätta mer om dig själv för organisationen. Exempelvis tidigare erfarenhet, kunskap eller annat du tror kan vara viktigt för ditt ideella engagemang.
Övriga uppgifter

Uppgifterna är frivilliga och används bara av Volontärbyrån för statistik.

Klicka för att se fler uppdrag per kategori: