Jourkvinna

Organisation: 
  • Kvinno- och Tjejjouren, Miranda
Plats: 
  • Södermanland
  • Katrineholm
Ändamål: 
Ekonomisk/social utsatthet
Kvinnor

Att arbeta som jourare innebär att du ger stöd till kvinnor som utsattas för våld i nära relation och deras barn. I arbetsuppgifterna ingår att vara stödperson till de kvinnor och barn som bor i vårt boende och/eller marknadsföra jouren vid lokala evenemang, eller annat som du vill genomföra och som passar inom ramarna för Miranda.

När och var ska uppdraget genomföras: 
Varierande
Specifika önskemål eller information: 
Om du vill vara jourkvinna får du genomgå vår studiecirkel á åtta träffar. Det krävs att du är kvinna och över 18 år.
Minimiåtagande: 
Du kan själv styra hur mycket tid du vill lägga ned på ditt uppdrag men det förväntas att du kan komma på de flesta av våra månatliga jourmöten.
Adress: 
Box 370
64123 Katrineholm
Anmäl intresse
Övriga uppgifter

Uppgifterna är frivilliga och används bara av Volontärbyrån för statistik.