522 volontäruppdrag

Bli styrelseledamot för Kvinnojouren i Sundbyberg!

Kvinnojouren i Sundbyberg

Var?Sundbyberg
När?Dag, Helg, Kväll/Natt
Hur?Kontinuerligt uppdrag
Varför?Kvinnor, Mänskliga rättigheter, Upplysning och folkbildning
Vad?Förtroende-/styrelseuppdrag, Ledarskap och samordning

Vill du vara med i vår styrelse och arbeta för ett jämställt samhälle fritt från våld?

Kvinnojouren i Sundbyberg grundades 2015 och är en idéburen ideell förening, vi är partipolitiskt och religiöst obundna. Vi jobbar för ett jämställt samhälle fritt från våld genom att ge stöd till våldsutsatta kvinnor och genom att sprida kunskap om våld i nära relationer. Vi är en relativt ny jour vilket innebär att vi ständigt är i utveckling.

I dagsläget består stödverksamheten av jour under sju tillfällen per vecka då våra volontärer tar emot stödsamtal via chatt, mejl och telefon, två av tillfällena är juridisk rådgivning i frågor kopplat till våld i nära relation.

Vår verksamhet styrs, bedrivs och utvecklas av styrelsen, en anställd och av de volontärer som är aktiva i föreningen. Styrelsens arbete är operativt och har det yttersta ansvaret för verksamheten, styrelsen fungerar också som arbetsgivare.

Vad innebär det att vara med i Kvinnojouren i Sundbybergs styrelse?
Styrelsen ansvarar formellt för att företräda Kvinnojouren i Sundbyberg. Styrelsen har i regel ett möte per månad för att diskutera och ta beslut kring frågor inom verksamheten, till exempel anslagshantering, budget, rekrytering, volontärutbildningar. Styrelsen planerar Kvinnojourens arbete långsiktigt och arbetar praktiskt för att verksamheten löper på. Kvinnojouren har sedan 2020 en anställd och arbetar för att kunna anställa en till person under 2021. Det innebär att styrelsen kommer fungera som arbetsgivare och arbetsledare åt eventuella anställda.

Vid sidan av styrelsemötena har styrelsen också kontakt via mejl och telefon och under grundutbildningar för nya volontärer kan styrelsen behöva finnas på plats. Som ledamot innebär det att en lägger ca 6-10 timmar i månaden på jouren, vi vill att du ska ha ett driv och intresse för verksamheten.

Kvinnojourens styrelse består av ordförande, kassör, sekreterare, minst två ledamöter samt minst en suppleant. Alla ledamöter har olika ansvarsområden vilket styrelsen fördelar tillsammans.

Just nu söker vi efter en styrelseordförande som kan ta ansvar för att leda styrelsen samt en kassör. Vi söker även efter en internrevisor. Samtliga väljs under Kvinnojourens årsmöte den 25 mars 2021.

Ordförande
Som ordförande för styrelsen har du ett sammankallande ansvar, dvs att kalla till styrelsemöten. Du har det huvudsakliga ansvaret för styrelsens arbete och gillar att arbeta med ett långsiktigt perspektiv. Du arbetar tätt tillsammans med övriga styrelsemedlemmar samt den person som är anställd på jouren. Som ordförande behöver du ha ett intresse av organisatorisk utveckling och strategiskt arbete. Det är meriterande ifall du har erfarenhet av personalfrågor och arbetsledning!

Kassör
Som kassör har du hand om det övergripande ekonomiska arbetet på jouren. Du behöver ha erfarenhet (och/eller intresse) av att exempelvis ta fram budget och bidragsansökningar. Du arbetar tätt tillsammans med övriga styrelsemedlemmar och anställd. Som kassör är du en av föreningens nyckelpersoner, och har en betydande funktion för jourens dagliga arbete. Det är meriterande ifall du har erfarenhet av exempelvis lönefrågor och av att på något sätt arbeta med ekonomiska frågor i ideell förening.

Om detta låter intressant skicka in din intresseanmälan senast den 1 mars 2021!

Specifika önskemål eller information: 
Du behöver inte ha någon särskilt erfarenhet eller utbildning, även om de kvalifikationer som nämns ovan är meriterande.
Minimiåtagande: 
Se ovan!
När och var genomförs uppdraget: 
Just nu arbetar styrelsen på distans. I vanliga fall syns styrelsen på en plats som ni kommer överens om tillsammans.
Anmäl intresse

Anmäl intresse

Övriga uppgifter

Uppgifterna om kön och ålder är frivilliga och används bara av Volontärbyrån för statistik.