615 volontäruppdrag

Läkare i världen söker volontärer i Örebro

Läkare i Världen

Var?Örebro
När?Kväll/Natt
Hur?Kontinuerligt uppdrag
Varför?Ekonomisk/social utsatthet, Hälsa, Mänskliga rättigheter
Vad?Praktiska uppgifter, Stöd, hjälp och rådgivning

Tycker du att alla ska ha rätt till vård på lika villkor? Läkare i världen söker just nu sjuksköterskor och läkare till vår medicinska klinik i Örebro. På kliniken erbjuder vi kostnadsfri vård till personer som saknar tillgång till subventionerad vård i Sverige. Målgruppen är främst EU-medborgare som lever i utsatthet men vi tar emot alla som söker sig till oss!

Om du kan tänka dig att ge lite av din tid och din kunskap till en utsatt grupp för att säkerställa deras rätt till hälsa, tveka inte att anmäla dig som volontär hos oss på Läkare i Världen.

Specifika önskemål eller information: 
Vi söker främst sjuksköterskor och läkare som kan ge vård men det finns även uppgifter för personer utan vårdgivande kompetens som till exempel samordning eller vittnesmålsinsamling.
Minimiåtagande: 
Vi skulle gärna se att du som volontär har möjlighet att engagera dig 1 gång per månad men du bestämmer naturligtvis vad som passar dig bäst.
Adress: 
Vasastrand 7
703 54 Örebro
När och var genomförs uppdraget: 
Mottagningen är öppen en kväll i veckan och ligger i Örebro Stadsmissions lokaler på Vasastrand 7.
Tillgänglighet
  • Tillgänglig entré
  • Tillgänglig WC
Organisation: 
Läkare i Världen
Anmäl intresse

Anmäl intresse

Övriga uppgifter

Uppgifterna om kön och ålder är frivilliga och används bara av Volontärbyrån för statistik.