726 volontäruppdrag

Tolka för mänskliga rättigheter, rumänska via telefon

Läkare i Världen

Var?Stockholm / Distansuppdrag
När?Kväll/Natt
Hur?Engångsuppdrag, Kontinuerligt uppdrag
Varför?Ekonomisk/social utsatthet, Hälsa, Mänskliga rättigheter
Vad?Språkträning och översättning

Läkare i världen är en internationell humanitär organisation som arbetar för att alla människor ska ha lika rätt och tillgång till hälso- och sjukvård. Vi hjälper människor i utsatta situationer i Sverige och utomlands främst i form av hälso- och sjukvårdsinsatser. Utgångspunkten är att tillgång till hälso- och sjukvård är en mänsklig rättighet som ska gälla för alla människor på lika villkor, även då man befinner sig i krig, fattigdom eller på flykt.

I Sverige bedriver vi vård till dem som står utanför tillgång till vård, främst utsatta medborgare och tredjelandsmedborgare och under 2015 hjälpte vi 1039 personer. Vår verksamhet bedrivs helt på ideell bas. Vården utförs av legitimerad sjukvårdspersonal med legitimation i Sverige och de flesta pratar inte de språk som våra besökare pratar. Vi är därför i ständigt behov av tolkar. Vi söker därför dig som kan tolka mellan engelska och rumänska eller mellan svenska och rumänska.

Du ska ha stor integritet och vara beredd på att hantera känsliga och personliga uppgifter på ett ansvarsfullt sätt och enligt våra sekretesskrav.

Specifika önskemål eller information: 
Som volontär i Läkare i världen kommer du att erbjudas en introduktionsutbildning och en genomgång tillsammans med oss på kansliet. Du kommer också att ha möjlighet att få stöd av andra tolkar. Vi kräver inte att du har utbildning som tolk eller inom vårdande yrke men vi ser det som en stor merit. Läkare i världen hjälper väldigt utsatta människor. Det är aldrig rutin och det blir aldrig tråkigt. Tillsammans gör vi stor skillnad.
Minimiåtagande: 
Vi vill att du är aktiv volontär minst fyra gånger per halvår. Det kan vara antingen på telefon eller på plats.
När och var genomförs uppdraget: 
Vi söker personer som kan tolka via telefon. Du kan alltså bo var som helst i Sverige och distanstolka via telefon. Vill du hellre tolka på plats har vi separata annonser för våra respektive orter där vi har verksamhet. Dessa är; Luleå, Umeå, Uppsala, Stockholm, Örebro, Malmö, och Lund.
Organisation: 
Läkare i Världen
Anmäl intresse

Anmäl intresse

Övriga uppgifter

Uppgifterna om kön och ålder är frivilliga och används bara av Volontärbyrån för statistik.