Vittna om brott mot mänskliga rättigheter! Läkare i Världen söker volontärer i Stockholm!

Läkare i Världen

Var?Stockholm
När?Kväll/Natt
Hur?Kontinuerligt uppdrag
Varför?Hälsa, Mänskliga rättigheter, Politisk påverkan
Vad?Administrativa uppgifter, Opinionsbildning/aktivism, Praktiska uppgifter

Tycker du att alla ska ha tillgång till en jämlik vård oberoende av juridisk status eller levnadsförhållanden? Tveka då inte att anmäla dig som volontär för vittnesmålsinsamling hos oss på Läkare i Världen. Läkare i Världen är en människorättsorganisation, verksam internationellt samt på flera orter i Sverige, som arbetar för allas rätt till bästa uppnåeliga hälsa.

Vi söker nu volontärer till vår klinik i Stockholm som kan samla in vittnesmål från våra besökare om deras upplevelser av möjligheterna att få vård. Vi träffar främst EU-medborgare som lever i utsatthet, papperslösa samt asylsökande men vi tar emot alla som söker sig till oss oavsett juridisk status!

Målet med att samla in vittnesmål är att kunna använda dessa för att bedriva politiskt påverkansarbete nationellt och på EU-nivå. Din insats leder till att Läkare i Världen får en tydligare bild av situationen för våra besökare och att vi kan bedriva ett evidensbaserat påverkansarbete.

Att samla in ett vittnesmål tar mellan 15-25 minuter och sker genom intervju med våra besökare.

Specifika önskemål eller information: 
Att bli volontär hos Läkare i Världen startar med en infoträff där du som potentiell volontär får information om Läkare i Världen och arbetet vi bedriver. Därefter får du gå ett eller flera skuggpass med vana volontärer där du lär dig våra rutiner. För att samla in vittnesmål krävs ingen specifik bakgrund inom vården utan vi har volontärer från alla yrkesgrupper och studieprogram. Språkkunskaper i Rumänska och Bulgariska är en fördel men inte ett krav.
Minimiåtagande: 
Vi ser helst att du har möjlighet att engagera dig minst en gång i månaden men gärna fler.
När och var genomförs uppdraget: 
Vittnesmålsinsamling sker i samband med att Läkare i Världen bedriver medicinsk klinik på torsdagar mellan 18:00-21:00 och i samband med vår psykosociala samt juridiska mottagning på onsdagar mellan 18:00-20:00 (undantag röda dagar). Som volontär kan du välja om du vill engagera dig på torsdagar eller onsdagar eller båda dagarna.
Tillgänglighet
  • Tillgänglig entré
  • Tillgänglig WC
Organisation: 
Läkare i Världen
Anmäl intresse

Anmäl intresse