Översätta texter till Arabiska, Somaliska och Dari

LärOlika

Var?Stockholm / Distansuppdrag
När?Dag, Helg, Kväll/Natt
Hur?Engångsuppdrag
Varför?Integration och asylsökande, Social gemenskap, Upplysning och folkbildning
Vad?Språkträning och översättning

Vi har en del skriftligt material i våra möten för att hjälpa deltagarna att få bra samtal. Nu vill vi se till att alla våra texter finns på flera språk. Därför söker vi dig som vill hjälpa oss att översätta! Till Arabiska, Somaliska, Dari i första hand.

Specifika önskemål eller information: 
Kunskaper i något av följande språk: Arabiska, Somaliska, Dari.
Minimiåtagande: 
Från 2 timmar, engångsuppdrag.
När och var genomförs uppdraget: 
Vi kommer överens om när uppdraget ska göras, kan göras på distans. Du behöver en egen tillgång till dator för att göra uppdraget.
Organisation: 
LärOlika
Anmäl intresse

Anmäl intresse