768 volontäruppdrag
Kvinna med rösträttsskylt, man med demonstrationsflagga, man som leder idrott, kvinna med megafon

Undervisar du i samhällskunskap på gymnasiet om demokrati och demokratins utveckling? Eller om gruppers och individers identitet, relationer och sociala livsvillkor? Volontärbyrån har tagit fram ett nytt lektionsmaterial som ger dig som lärare kunskaper och metoder för att lära ut om det ideella engagemanget i Sverige idag.

Materialet behandlar vad det ideella engagemanget spelar för roll för en individ, men också vilken roll föreningslivet spelar i samhället i stort. Lektionsmaterialet riktar sig till elever i gymnasiets årskurser ett och två, främst inom samhällskunskapen.

Sagt av lärare

"Ideell sektor och ideellt engagemang är väsentliga för att klara framtida samhällsutmaningar. Samtidigt är detta ett viktigt område som många lärare glömmer. Vi i skolan behöver bli bättre på att förmedla kunskap om föreningsliv till eleverna och hur de genom engagemang själva kan vara med och påverka och bidra till samhällsutvecklingen."

                                                                            Mats Johnsson, legitimerad lärare och ämnesansvarig i samhällskunskap på Nacka gymnasium
 

Ladda ned lektionsmaterialet här

Materialet består av två delar, ett lektionsupplägg med en powerpoint-presentation, övningar, filmmaterial och diskussionsfrågor, samt en faktatext till dig som lärare att använda som underlag för att hålla i lektionen. I faktatexten finns även förslag på kunskapsfrågor som du kan använda för att följa upp elevernas kunskaper om det som tas upp under lektionen.

Ladda ned lärarhandledningen: Ideellt engagemang i Sverige (pdf)

Ladda ned presentationen: Ideellt engagemang i Sverige (ppt) 

Ladda ned volontärtestet: Vilken volontärtyp är du? (pdf)

Film
Till lektionsmaterialet hör en film, där fyra unga volontärer berättar om sitt engagemang. Filmen utgör även en del av lektionsupplägget och finns även i Powerpointen. 

Länk till filmen: Vad är grejen med att vara volontär? (Youtube)
 

 

 

Illustration: Sanna Laakso

Materialet är anpassat efter följande kursplaner:

 • Demokrati och politiska system​
  Samhällskunskap 1a1,1b
 • Gruppers och individers identitet, relationer och sociala livsvillkor.​
  Samhällskunskap 1a1, 1b
 • Mänskliga rättigheter​
  Samhällskunskap 1a1, 1b
 • Nationalekonomiska teoriers framväxt. Frågor om tillväxt, makt, inflytande, ett hållbart samhälle.​
  Samhällskunskap 2
 • Det nutida samhällets politiska utveckling​
  Samhällskunskap 2
 • Tematisk fördjupning i samhällsfrågor​
  ​Samhällskunskap 2

Om lektionsmaterialet
Materialet har tagits fram av Volontärbyrån inom projektet ”Ideellt engagemang skapar kraft för ungdomar”, med stöd från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor våren 2018.

Projektets syfte är att främja kunskap om ideellt engagemang bland unga och visa på praktiska möjligheter till engagemang.