Lions Club Upsala Disa

Lions Club Upsala Disas logotyp

Internationell, nationell och lokal hjälpverksamhet. Medansvarig för Låna en Uppsalabo, i samarbete med Bibliotek Uppsala: Integrations och språkfrämjande verksamhet sedan oktober 2016.