708 volontäruppdrag

Majblomman, Stockholm

Majblomman, Stockholms logotyp

Majblommeföreningen i Stockholm är tillsammans med ytterligare 650 lokala Majblommeföreningar, medlemmar av Majblommans riksförbund som är Sveriges största barnhjälpsorganisation. Majblommeföreningen i Stockholm verkar i Stockholms kommun och vi arbetar konkret, genom bidrag till enskilda barn. för att hjälpa barn. Majblommans riksförbund arbetar övergripande med opinionsbildning för att uppmärksamma politiker och beslutsfattare.