583 volontäruppdrag
Majblomman, Sveriges logotyp

Majblomman, Sverige

Majblomman är en ideell barnrättsorganisation som arbetar för att barn i Sverige ska ha möjlighet att vara med i gemenskapen oavsett ekonomiska förutsättningar. Barn i familjer där pengarna inte räcker till kan ansöka om ekonomiskt stöd från Majblomman för exempelvis ett par fotbollsskor, ett barnkalas, avgiften till simning eller en vinterjacka. 

Majblomman har funnits sedan 1907 och består idag av ca 600 lokalföreningar. Varje lokalförening är en del i barnets nätverk med familj, skola, fritids, hälso- och sjukvård samt socialtjänst på orten. Majblomman kan dela ut pengar tack vare att barn i hela Sverige säljer majblommor varje vår. Majblomman jobbar även för att stärka barns rättigheter genom att påverka beslutfattare.