583 volontäruppdrag

Gör skillnad för barn i Nacka – bli ordförande hos Majblomman!

Majblomman, Sverige

Var?Nacka
När?Kväll/Natt
Hur?Kontinuerligt uppdrag
Varför?Barn och ungdom​, Ekonomisk/social utsatthet
Vad?Förtroende-/styrelseuppdrag, Information och kommunikation, Ledarskap och samordning

I Sverige lever en tiondel av alla barn i fattigdom. Genom att bli ordförande hos Majblomman kan du vara med och göra verklig skillnad för dem samtidigt som du får erfarenhet av att jobba med barns rättigheter.

Majblomman är en ideell barnrättsorganisation som motverkar barnfattigdomen i Sverige genom att dela ut ekonomiskt stöd (till exempel för fotbollsskor, ett barnkalas, avgift till en fritidsaktivitet eller jacka), finansiera forskning och påverka beslutsfattare. Våra möjligheter att göra skillnad är helt beroende av pengarna som samlas in genom försäljning av majblommor varje vår.

Som ordförande kallar du till möten, leder och fördelar arbetet i föreningen och är föreningens talesperson utåt.

Specifika önskemål eller information: 
Som ordförande hos Majblomman ger du av din tid, din kunskap och dina erfarenheter. Du får möjligheten att nätverka och vara med och göra skillnad för barn i Nacka - en meriterande erfarenhet där du kan påverka och utveckla idéer, vara med i en positiv social gemenskap samt en merit inför framtida arbetsmöjligheter. Du får introduktion, digital utbildning och material anpassat för att utföra uppdraget samt stöd och handledning i ditt uppdrag.
Minimiåtagande: 
Cirka 10 timmar per år. Majblommeföreningen har minst två möten per år: ett på våren och ett på på hösten.
När och var genomförs uppdraget: 
Uppdraget genomförs i Nacka.
Organisation: 
Majblomman, Sverige
Anmäl intresse

Anmäl intresse

Övriga uppgifter

Uppgifterna om kön och ålder är frivilliga och används bara av Volontärbyrån för statistik.