740 volontäruppdrag

Majblomman i Alvesta behöver dig!

Majblomman, Sverige

Var?Alvesta
När?Dag, Kväll/Natt
Hur?Engångsuppdrag, Kontinuerligt uppdrag
Varför?Barn och ungdom​, Ekonomisk/social utsatthet, Integration och asylsökande
Vad?Administrativa uppgifter, Förtroende-/styrelseuppdrag, Information och kommunikation

Majblomman är en organisation som samlar in pengar genom att barn varje vår säljer majblommor. Insamlingen görs för att kunna ge ekonomiskt stöd till barn i familjer där pengarna inte räcker till. Pengar delas ut till barn i Alvesta för att täcka kostnader för exempelvis simskola, födelsedagskalas, en cykel eller fotbollsskor.

Nu ligger vi i startgroparna att starta upp en ny majblommeförening i Alvesta. Vill du vara med i det lokala arbetet? Vi välkomnar volontärer med olika typ av bakgrund och erfarenhet då det finns flera olika uppgifter vi behöver hjälp med.

Du kan exempelvis hjälpa till med:

  • Besöka skolor och föreningar och berätta om Majblomman
  • Sätta upp affischer
  • Kontakta lokalmedia
  • Ta hand om sociala medier
  • Ekonomi
  • Styrelsearbete
  • Arbeta med ekonomiskt stöd
  • Kontakta företag som vill stödja barn i Alvesta
Specifika önskemål eller information: 
Du vill engagera dig för barn i Alvesta. Du får gärna ha erfarenhet från verksamheter där barn finns - som skola, elevhälsa, socialtjänst, fritids osv, men det är inget krav. Givetvis gör vi allt för att du ska känna dig välkommen i Majblomman, vi kommer ge dig en introduktion i hur Majblomman i Alvesta fungerar, vad vi står för och vad vi vill. Vår tanke är att du ska kunna bidra på det sätt du har förutsättningar för och i så stor utsträckning du har möjlighet och vill.
Minimiåtagande: 
Det finns inget minimiåtagande, vi är glada för den tid du kan bidra med. Varje insats räknas och ingen hjälp är för liten.
När och var genomförs uppdraget: 
Uppdraget genomförs i Alvesta. Utifrån dina önskemål och vad vi kommer överens om kan uppdraget innebära antingen kortare volontäruppdrag eller löpande engagemang i styrelsen.
Organisation: 
Majblomman, Sverige
Anmäl intresse

Anmäl intresse