Majblomman i Emmaboda behöver dig!

Majblomman, Sverige

Var?Emmaboda
När?Dag, Kväll/Natt
Hur?Engångsuppdrag, Kontinuerligt uppdrag
Varför?Barn och ungdom​, Ekonomisk/social utsatthet, Integration och asylsökande
Vad?Administrativa uppgifter, Förtroende-/styrelseuppdrag, Information och kommunikation

Majblomman är en organisation som samlar in pengar genom att barn varje vår säljer majblommor. Insamlingen görs för att kunna ge ekonomiskt stöd till barn i familjer där pengarna inte räcker till. Pengar delas ut till barn i Emmaboda för att täcka kostnader för exempelvis simskola, födelsedagskalas, en cykel eller fotbollsskor.

Nu ligger vi i startgroparna att starta upp en ny majblommeförening i Emmaboda. Vill du vara med i det lokala arbetet? Vi välkomnar volontärer med olika typ av bakgrund och erfarenhet då det finns flera olika uppgifter vi behöver hjälp med.

Du kan exempelvis:

  • Besöka skolor och föreningar och berätta om Majblomman, hjälpa barn och lärare/ledare med det praktiska kring insamlingen. (ca 5 timmar i månaden under februari, mars, april och maj)
  • Sätta upp affischer
  • Kontakta media
  • Kontakta företag som vill stödja barn i Emmaboda
  • Sköta sociala medier
  • Ekonomi (ca 10-20 timmar per år)
  • Styrelsearbete (2-3 möten per år)
  • Hantera ansökningar om ekonomiskt stöd (ca 3-4 möten per år).
Specifika önskemål eller information: 
Du vill engagera dig för barn i Emmaboda. Du får gärna ha erfarenhet från verksamheter där barn finns - så som skola, elevhälsa, socialtjänst, fritids osv, men det är inget krav. Givetvis gör vi allt för att du ska känna dig välkommen i Majblomman, vi kommer ge dig en introduktion i hur Majblomman i Emmaboda fungerar, vad vi står för och vad vi vill. Vår tanke är att du ska kunna bidra på det sätt du har förutsättningar och i den utsträckning du har möjlighet och vill.
Minimiåtagande: 
Det finns inget minimiåtagande, vi är glada för den tid du kan bidra med. Varje insats räknas och ingen hjälp är för liten.
När och var genomförs uppdraget: 
Uppdraget genomförs i Emmaboda. Utifrån dina önskemål och vad vi kommer överens om kan uppdraget innebära antingen kortare volontäruppdrag eller löpande engagemang i styrelsen.
Organisation: 
Majblomman, Sverige
Anmäl intresse

Anmäl intresse