Majblomman i Jokkmokk behöver dig!

Majblomman, Sverige

Var?Jokkmokk
När?Dag, Kväll/Natt
Hur?Engångsuppdrag, Kontinuerligt uppdrag
Varför?Barn och ungdom​, Ekonomisk/social utsatthet, Integration och asylsökande
Vad?Administrativa uppgifter, Förtroende-/styrelseuppdrag, Information och kommunikation

Majblomman är en organisation som samlar in pengar genom att barn varje vår säljer majblommor. Insamlingen görs för att kunna ge ekonomiskt stöd till barn i familjer där pengarna inte räcker till. Pengar delas ut till barn i Jokkmokk för att täcka kostnader för exempelvis simskola, födelsedagskalas, en cykel eller fotbollsskor.

Nu ligger vi i startgroparna att starta upp en ny majblommeförening i Jokkmokk. Vill du vara med i det lokala arbetet? Vi välkomnar dig med olika typ av bakgrund och erfarenhet då det finns flera olika uppgifter vi behöver hjälp med.

Du kan exempelvis hjälpa till med att besöka skolor och föreningar och berätta om Majblomman, samla in osålda blommor, sätta upp affischer, kontakta lokalmedia, ta hand om sociala medier, ekonomi, styrelsearbete, bidragshantering, återkoppling till bidragssökande, kontakta företag som vill stödja barn i Jokkmokk.

Specifika önskemål eller information: 
Du vill engagera dig för barn i Jokkmokk. Du får gärna ha erfarenhet från verksamheter där barn finns- som skola, elevhälsa, socialtjänst, fritids osv. men det är inget krav. Givetvis gör vi allt för att du ska känna dig välkommen i Majblomman och kommer att ge dig en introduktion i hur Majblomman i Jokkmokk fungerar, vad vi står för och vad vi vill. Vår tanke är att du ska kunna bidra på det sätt du har förutsättningar för och i så stor utsträckning du har möjlighet och vill.
Minimiåtagande: 
Det finns inget minimiåtagande, vi är glada för den tid du kan bidra med. Varje insats räknas och ingen hjälp är för liten.
När och var genomförs uppdraget: 
Uppdraget genomförs i Jokkmokk. Utifrån dina önskemål och vad vi kommer överens om kan uppdraget innebära antingen kortare volontäruppdrag eller löpande engagemang i styrelsen.
Organisation: 
Majblomman, Sverige
Anmäl intresse

Anmäl intresse