Majblomman i Malmö behöver dig

Organisation: 
  • Majblomman, Sverige
Plats: 
  • Skåne
  • Malmö
Ändamål: 
Barn och ungdom​
Ekonomisk/social utsatthet
Integration och asylsökande

Vi söker dig som vill vara med och förbättra villkoren för barn i Malmö som lever i familjer där pengarna inte räcker till genom att informera och ge stöd till skolor/föreningar inför och under insamlingsperioden.

Majblomman är en ideell barnrättsorganisation som arbetar för att barn i Sverige ska ha möjlighet att vara med i gemenskapen oavsett ekonomiska förutsättningar. Barn i familjer där pengarna inte räcker till kan ansöka om ekonomiskt stöd från Majblomman för exempelvis ett par fotbollsskor, ett barnkalas, avgiften till simning eller en vinterjacka.

Majblomman kan dela ut pengar tack vare att barn i hela Sverige säljer majblommor varje vår. Pengarna delas ut lokalt. Det betyder att pengarna som samlas in i Malmö går direkt till barn i Malmö. Majblomman jobbar även för att stärka barns rättigheter genom att påverka beslutsfattare.

När och var ska uppdraget genomföras: 
Uppdraget genomförs i Malmö och tar ca 5 timmar per månad under februari, mars, april och maj.
Specifika önskemål eller information: 
Vi tror att alla har något att bidra med och vi värdesätter alla former av kunskap och livserfarenheter. Det är positivt om du utöver svenska även behärskar ett annat språk eller har erfarenhet av att vara nyanländ. Givetvis gör vi allt för att du ska känna dig välkommen i vår förening och kommer att ge dig en introduktion i hur Majblomman i Malmö fungerar, vad vi står för och vad vi vill.
Minimiåtagande: 
Det finns inget minimiåtagande, vi är glada för den tid du kan bidra med
Anmäl intresse
Övriga uppgifter

Uppgifterna är frivilliga och används bara av Volontärbyrån för statistik.