694 volontäruppdrag

Majblomman i Visby behöver dig!

Majblomman, Sverige

Var?Gotland
När?Dag, Kväll/Natt
Hur?Engångsuppdrag, Kontinuerligt uppdrag
Varför?Barn och ungdom​, Ekonomisk/social utsatthet, Integration och asylsökande
Vad?Förtroende-/styrelseuppdrag, Information och kommunikation, Praktiska uppgifter

Majblomman är en organisation som samlar in pengar genom att barn varje vår säljer majblommor. Insamlingen görs för att kunna ge ekonomiskt stöd till barn i familjer där pengarna inte räcker till. Pengar delas ut till barn i Visby och norra Gotland för att täcka kostnader för exempelvis simskola, födelsedagskalas, en cykel eller fotbollsskor.

Lokalföreningen i Visby och norra Gotland består av en styrelse som hjälper barnen, ofta skolklasser, att vara med i insamlingen. Vi tar även emot ansökningar och delar ut pengar till familjer som söker stöd. Som volontärer för Majblomman vill vi förbättra villkoren för barn på Gotland. Vi vill att alla barn ska kunna delta i gemenskapen i skolan och på fritiden.

Vi behöver dock mer hjälp. Vi välkomnar dig med olika typ av bakgrund och erfarenhet då det finns flera olika uppgifter vi behöver hjälp med:

  • Besöka skolor och andra organisationer/föreningar och berätta om Majblomman
  • Sätta upp affischer
  • Lämna ut blommor till skolor och föreningar på våren
  • Kontakta media
  • Kontakta företag som vill stödja barn på Gotland
  • Sköta sociala medier
  • Ekonomi
  • Styrelsearbete
  • Arbete med ekonomiskt stöd
Specifika önskemål eller information: 
Du vill engagera dig för barn på Gotland. Du får gärna ha erfarenhet från verksamheter där barn finns- som skola, elevhälsa, socialtjänst, fritids osv. men det är inget krav. Givetvis gör vi allt för att du ska känna dig välkommen i vår förening och kommer att ge dig en introduktion i hur Majblomman i Visby och norra Gotland fungerar, vad vi står för och vad vi vill. Vår tanke är att du ska kunna bidra på det sätt du har förutsättningar för och i så stor utsträckning du har möjlighet och vill.
Minimiåtagande: 
Det finns inget minimiåtagande, vi är glada för den tid du kan bidra med.
När och var genomförs uppdraget: 
Uppdraget genomförs i Visby/norra Gotland. Utifrån dina önskemål och vad vi kommer överens om kan uppdraget innebära antingen kortare volontäruppdrag eller löpande engagemang i styrelsen.
Organisation: 
Majblomman, Sverige
Anmäl intresse

Anmäl intresse