Majblomman i Visby/Norra Gotland behöver dig!

Organisation: 
 • Majblomman, Sverige
Plats: 
 • Gotland
 • Gotland
Ändamål: 
Barn och ungdom​
Ekonomisk/social utsatthet
Integration och asylsökande

Majblomman är en organisation som samlar in pengar genom att barn varje vår säljer majblommor. Insamlingen görs för att kunna ge ekonomiskt stöd till barn i familjer där pengarna inte räcker till. Pengar delas ut till barn i Visby och norra Gotland för att täcka kostnader för exempelvis simskola, födelsedagskalas, en cykel eller fotbollsskor.

Lokalföreningen i Visby/Norra Gotland består av en styrelse som hjälper barnen, ofta skolklasser, att vara med i insamlingen. Vi tar även emot ansökningar och delar ut pengar till familjer som söker stöd. Som volontärer för Majblomman vill vi förbättra villkoren för barn i Visby/Norra Gotland. Vi vill att alla barn ska kunna delta i gemenskapen i skolan och på fritiden.

Vi behöver dock mer hjälp. Vi välkomnar dig med olika typ av bakgrund och erfarenhet då det finns flera olika uppgifter vi behöver hjälp med:

 • Besöka skolor och andra organisationer/föreningar och berätta om Majblomman inför insamlingen.
 • Sätta upp affischer
 • Lämna ut blommor till skolor och föreningar
 • Kontakta media
 • Kontakta företag som vill stödja barn i Visby/Norra Gotland
 • Sköta sociala medier
 • Ekonomi
 • Styrelsearbete
 • Bidragshantering
När och var ska uppdraget genomföras: 
Uppdraget genomförs i Visby och norra Gotland. Utifrån dina önskemål och vad vi kommer överens om kan uppdraget innebära antingen kortare volontäruppdrag eller löpande engagemang i styrelsen.
Specifika önskemål eller information: 
Du vill engagera dig för barn i Visby och norra Gotland. Du får gärna ha erfarenhet från verksamheter där barn finns - som skola, elevhälsa, socialtjänst, fritids osv. men det är inget krav. Givetvis gör vi allt för att du ska känna dig välkommen i vår förening och kommer att ge dig en introduktion i hur Majblomman i Visby/Norra Gotland fungerar, vad vi står för och vad vi vill. Vår tanke är att du ska kunna bidra på det sätt du har förutsättningar för och i så stor utsträckning du har möjlighet och vill.
Minimiåtagande: 
Det finns inget minimiåtagande, vi är glada för den tid du kan bidra med.
Anmäl intresse
Övriga uppgifter

Uppgifterna är frivilliga och används bara av Volontärbyrån för statistik.