Majblomman i Täby-Danderyd söker engagerad volontär!

Majblomman, Täby-Danderyd

Var?Danderyd
När?Dag, Helg, Kväll/Natt
Hur?Engångsuppdrag, Kontinuerligt uppdrag
Varför?Barn och ungdom​, Ekonomisk/social utsatthet
Vad?Administrativa uppgifter, Förtroende-/styrelseuppdrag, Insamling

Majblomman är en ideell barnrättsorganisation som alltid står på barnens sida. Vår vision är att alla barn ska få vara med och dela gemenskapen med sina kamrater i skolan och på fritiden. Majblommans volontärer är organiserade i ungefär 600 lokalföreningar runt om i landet.

Vår lokalförening finns tack vare att barn i Täby-Danderyd säljer majblommor. Föreningen organiserar insamlingen genom att engagera skolor och scoutkårer. Vi arbetar sedan hela året med att dela ut bidrag till behövande barn i Täby-Danderyd.

Vi söker dig som vill vara med och förbättra villkoren för barn. Du kan exempelvis hjälpa till med att:

  • sprida information på sociala medier,
  • gå ut och peppa barn på skolor,
  • samla in osålda blommor,
  • stå några timmar på ett varuhus och vara ett vuxet stöd bland barnen som säljer majblommor

Varje insats räknas och ingen hjälp är för liten!

Specifika önskemål eller information: 
Du får gärna ha erfarenhet från verksamheter där barn finns - så som skola, elevhälsa, socialtjänst, fritids osv, men det är inget krav. Givetvis gör vi allt för att du ska känna dig välkommen i Majblomman, vi kommer ge dig en introduktion i hur Majblomman fungerar, vad vi står för och vad vi vill. Vår tanke är att du ska kunna bidra på det sätt du har förutsättningar för och i så stor utsträckning du har möjlighet och vill.
Minimiåtagande: 
Det finns inget minimiåtagande. Vi är glada för den insats du kan bidra med!
När och var genomförs uppdraget: 
Uppdraget genomförs i Täby/Danderyd. Utifrån dina önskemål och vad vi kommer överens om kan uppdraget innebära antingen kortare volontäruppdrag eller löpande engagemang i styrelsen.
Anmäl intresse

Anmäl intresse