unknown

Riksförbundet HOBS - Hälsa oberoende av storlek

Riksförbundet HOBS - Hälsa oberoende av storlek

Beskrivning

HOBS, Hälsa oberoende av storlek, är en ideell organisation som arbetar med frågor som rör övervikt och obesitas/fetma. 51 procent av sveriges befolkning lever med övervikt och obesitas/fetma. Vi ser på hälsa som ett helhetsbegrepp som består av fysiska, psykiska och sociala faktorer. HOBS är ett riksförbund som verkar för allas rätt att mötas med respekt i samhället. Verksamheten som är partipolitiskt och religiöst obunden har funnits sedan 1995 och drivs helt utan vinstintresse. Vi arbetar aktivt med frågor för allas rätt till en jämlik vård och fokuserar på att utifrån var och ens individuella förutsättningar skapa en sund och positiv syn på hälsa. Vi arbetar för att lyfta fram våra medlemmars åsikter och erfarenheter både på lokal, nationell och internationell nivå genom samarbete med landsting, kommuner, skol- och barnomsorg, politiker och ideell sektor.

Bevaka denna organisation

Uppdrag

Adress

Falsterbovägen 35 D, 23941

Telefonnummer

073-687 84 51

Har du någon fråga?

Kontakta oss

Webbplats

https://www.hobs.se