Stockholm

Riksföreningen Äldres Hälsa

Riksföreningen Äldres Hälsa

Beskrivning

Riksföreningen Äldres Hälsa är en ideell förening som syftar till att sprida information, ge stöd och skapa opinion i frågor som rör målgruppen äldre när det kommer till området psykisk hälsa. Riksföreningen Äldres Hälsa är en intresseförening som vänder sig till personer tillhörande målgruppen äldre och deras anhöriga men även personer som möter målgruppen äldre i sin profession samt andra som är intresserade av våra frågor.

Bevaka organisationen

Skapa en bevakning för att få mejl när nya uppdrag publiceras.

Adress

Bråvallagatan 5, 11336

Har du någon fråga?

Kontakta Riksföreningen Äldres Hälsa

Webbplats

www.aldreshalsa.com