Göteborg

Studieförbundet Bilda, Sydväst

Västra Götaland, Halland och Skåne

Studieförbundet Bilda, Sydväst

Beskrivning

Bilda är ett studieförbund för möten mellan människor. Med kultur och bildning i olika former vill vi bidra till att människor möts och nya perspektiv skapas. Genom att bilda gemenskap, bildar vi för livet. Medskapande, delaktighet och livstolkning är centralt i vår bildnings- och kulturverksamhet. Vår utgångspunkt är människors egna drivkrafter. 

Bilda Sydväst riktar sig till Västra Götaland, Halland och Skåne och har kontor i Malmö, Göteborg (regionkontor), Skövde och Grästorp. Våra verksamhetsområden är kultur, kyrka och samhälle. 

Inom området kultur har vi tillexempel körer för både barn och vuxna, hiphop, jazz, folkmusik och studios för musikintresserade. Vi har driver många dansprojekt och har bland annat dansskolor i Vårgårda och Malmö, samt verksamheter i urban kultur i samverkan med Fryshuset i Göteborg. Vi har verksamheter för seniorer tillsammans med träffpunkter och äldreboenden och är med och anordnar Musikschlaget som är Sveriges melodifestival för musiker med funktionsnedsättningar. Även hantverk är en stor del av vår verksamhet och global hållbarhet är en av våra fokusområden. 

Bildas kyrkliga folkbildningsarbete sker i nära samverkan med våra medlemsorganisationer inom de ortodoxa och orientaliska kyrkorna, katolska kyrkan och frikyrkorna. En stor del av den verksamheten kretsar kring samtal om livets stora frågor och tro men här genomförs också olika kulturaktiviteter inom musik och hantverk samt verksamheter för integration och för att hjälpa människor närmare arbetsmarknaden som tex språkträning, kulturutbyte och arbetsmarknadsnära insatser. 

Inom verksamhetsområdet samhälle jobbar vi främst med arbetsmarknadsnära insatser där vi fått i uppdrag av regering och Folkbildningsrådet att ordna verksamheter för utrikesfödda föräldralediga och för korttidsutbildade kvinnor som varit i Sverige länge. Utifrån detta uppdrag har vi grupper i Språkträning och Samhällsorientering för utrikesfödda Föräldralediga i samverkan med Öppna förskolor i Göteborg och Malmö, med möjligheter för utökad verksamhet i övriga regionen. Vi erbjuder kurser i Trafikkunskap och språkträning för att hjälpa människor närmare möjligheten till att skriva teoriprovet och på så vis komma närmare ett svenskt körkort. Vi erbjuder också fortbildning för vårdutbildade, CV-skrivning och jobbcoaching samt språkträning för arbetssökande samt yrkesinriktade utbildningar inom kök, städ och solcellsmontering. I Skåne har vi verksamheter som riktar sig till asylsökande och nyanlända och i Göteborg har vi valt att ha stadsdelen Tynnered som fokusområde och har där ett nära samarbete med Räddningsmissionen och deras Communityskola, där vi är med och skapar verksamhet i området utanför skoltid.

All Bildas verksamhet har de mänskliga rättigheterna och alla människors lika värde som grund.

Bevaka denna organisation