Malmö

Vardagens civilkurage

Vardagens civilkurage

Beskrivning

Vardagens civilkurage är en ungdomsorganisation. Vi genomför praktisk träning i civilkurage för att öka jämlikhet och demokrati. Utifrån ickevåld tränar vi oss på att skapa ett mer aktivistiskt medborgarskap – vi vill omvandla passiva observatörer till aktiva aktörer. Just nu driver Vardagens civilkurage projektet Klimatprata. Vi vill skapa konstruktiva klimatsamtal för att genom samtal kan vi förändra världen!

Bevaka denna organisation

Adress

Norra grängesbergsgatan 26, 21450

Har du någon fråga?

Kontakta oss

Webbplats

https://www.vardagenscivilkurage.se/