Röda Korset, Malmökretsen — Malmö

Basbehov och gemenskap - bli frivillig i vår nya mötesplats

Spara

Beskrivning


Var med och starta upp verksamheten i vårt nya Röda Korsets Hus i Malmö, ditt engagemang hjälper människor i utsatthet att finna en trygg plats i huset - en ovärderlig insats! 

Uppdraget är ideellt!
 

Nu öppnar vi ett Röda Korsets Hus i Malmö och till det behöver vi ditt engagemang! Huset kommer fylla många funktioner, men grunden är att skapa en plattform där vi tillsammans kan bidra till att göra Malmö till en varmare, tryggare och mer inkluderande plats. I huset kommer bland annat finnas en mötesplats dit vi välkomnar alla som behöver en trygg punkt i tillvaron. Där erbjuds basala förnödenheter så som dusch, tvättstuga och mat, men det är även en plats för social samvaro och en stunds vila och återhämtning för de som behöver det. Brinner du för att göra Malmö till en mer medmänsklig plats? Bli frivillig!

Uppdragsbeskrivning
 

Innan påbörjat uppdrag kommer du genomgå en grundläggande utbildning för att bli frivillig i Röda Korset och fortbildning kan komma att erbjudas vid behov. 

Uppgifter på mötesplatsen:
 • Bidra till en trivsam miljö för alla som vistas i huset
 • Förbereda och servera mat, fika, kaffe och te
 • Visst administrativt arbete
 • Vid behov lyssna och samtala med besökare
 • Möta alla besökare med respekt, medmänsklighet och värdighet
 • Erbjuda stöd och vidare hänvisning vid behov
 • Upprätthålla rutiner och se till att verksamheten är lugn och trygg
 • Hjälpa deltagare att själva tvätta sina kläder
 • Utifrån ditt uppdrag ingå i Svenska Röda Korsets krisberedskap och vara beredd att öka ditt engagemang vid kris.

Du får:
 
 • Träffa nya människor och bli en del av ett dynamiskt team
 • Utbildning och nya erfarenheter
 • Möjlighet att bidra till ett varmare och mer inkluderande Malmö
 • En möjlighet att vara en del av världens största humanitära organisation och vetskapen om att du gör skillnad för människors liv

För att kunna utföra uppdraget behöver du:
 
 • Vara minst 18 år gammal 
 • Ha förmåga att sätta gränser och följa rutiner och riktlinjer 
 • Vara empatisk och möta människor med respekt, oavsett deras bakgrund och situation 
 • Ha lätt att samarbeta med andra 
 • Vara trygg och lugn även under pressade och känslosamma situationer
 • Kunna ta ansvar
 • Dela Röda Korsets värdegrund 

Det är meriterande om du även: 
 • Har tidigare erfarenhet av att möta människor i olika typ av utsatthet 
 • Kan laga mat till många människor
 • Talar fler språk än svenska och engelska 

Vi förutsätter att du delar Svenska Röda Korsets människosyn och humanitära värderingar. Röda Korsets grundprinciper är vägledande i allt frivilligarbete och inom ramen för uppdraget skriver du under ett tystnadslöfte och genomgår de obligatoriska utbildningarna/ introduktioner som krävs för uppdraget.  

Inom Svenska Röda Korset ser vi mångfald som en stor tillgång i arbetet. Människor med olika bakgrund, etnicitet, könsidentitet, ålder och funktionsvariation breddar vår kompetens och förmåga att utföra vårt uppdrag.

Röda Korset är världens främsta katastroforganisation och vi finns på plats före, under och efter en katastrof. Oavsett om det är en naturkatastrof, konflikt eller annan kris. Vi ska förhindra och lindra mänskligt lidande var och när det förekommer, skydda liv och hälsa och säkerställa respekt för varje människas värde, särskilt under tider av väpnad konflikt och andra nödsituationer. 

Vi har sju grundprinciper: 
Humanitet – Opartiskhet – Neutralitet – Självständighet – Frivillighet – Enhet – Universalitet 

Minsta åtagande

Vi ser gärna att du kan engagera dig ca 3-5 h i veckan (främst vardagseftermiddagar), och att du kan åta dig uppdraget i minst 6 månader, förutsatt att inget oväntat händer. Detta på grund av att uppdraget är en social verksamhet som behöver kontinuitet.

När och var sker uppdraget

I Röda Korsets Hus i Katrinelund (Malmö). Vardagar under eftermiddag/kväll

Ändamål

Uppgifter

Åtagande

 • När

  Dag, kväll

 • Typ av uppdrag

  Kontinuerligt uppdrag

Spara

Senaste uppdragen

Kompis Sverige

Bli Kompis - Malmö

 • Social gemenskap
 • Integration och asylsökande
Plats Malmö

Föreningen Resurscentrum för kvinnor i Malmö, Winnet Malmö

Bli valambassadör

 • Upplysning och folkbildning
 • Politisk påverkan
Plats Malmö