NBV syd — Malmö

Cirkelledare för en tjejgrupp

Sista anmälningsdatum

2021-12-22

Beskrivning

Vill du vara cirkelledare för en tjejgrupp som syftar till att stärka tjejer att se sina möjligheter och ge utrymme att prata om livsstil, identitet och självkänsla?
Vi på NBV har material och lokal och du kommer föra gruppen framåt i er gemensamma process och diskussioner. 
Du är en del av gruppen men den som ser till att arbetet förs framåt. 
Du får hjälp av ett pedagogiskt material som heter Bella och har tagits fram av KSAN, Kvinnoorganisationernas Samarbetsråd i Alkohol och Narkotikafrågor för att uppmuntra till värderingsövningar, forumspel m.m. 

Det finns möjlighet att bli utbildad av KSAN i materialet som gör att du känner dig ännu tryggare i din roll som ledare.

Minsta åtagande

På NBVs lokal i Malmö, Ystadvägen 15 eller på en skola i Malmö.

När och var sker uppdraget

På NBVs lokal i Malmö, Ystadvägen 15 eller på en skola i Malmö.

Tillgänglighet

Ändamål

Uppgifter

Åtagande

  • När

    Kväll, dag, helg

  • Typ av uppdrag

    Kontinuerligt uppdrag

Senaste uppdragen