Röda Korset, Malmökretsen — Malmö

Malmökretsen söker volontärer till Rekryteringsgruppen!

Det här uppdraget går inte att anmäla sig till längre.
Spara

Beskrivning

Du behövs! Frivilligt engagemang utgör själva grunden för Röda Korsets arbete. 
Som volontär i gruppen fungerar du som en brygga mellan olika verksamheter och nya volontärer. I samråd med teamledare och berörd grupp kvalitetssäkrar du rekryteringsprocessen genom att sprida information om verksamheterna, ta emot och introducera nya engagerade på ett bra sätt. 
 Du förväntas:  
 • Samla in rekryteringsbehov från verksamheterna 
 • Administrera och sprida uppdrag i lämpliga kanaler 
 • Ta emot och hantera intresseanmälningar    
 • Vara ett stöd i introduktion och utbildning av nya volontärer
 • Anordna och delta på informationsträffar och event
 • Utifrån ditt uppdrag ingå i Svenska Röda Korsets krisberedskap och vara beredd att öka ditt engagemang vid kris.  
Du får:
 • Träffa nya människor och bli en del av ett team.
 • Utbildning och nya erfarenheter.
 • En fantastisk möjlighet att utveckla dina befintliga färdigheter och få nya.
 • En möjlighet att vara en del av världens största humanitära organisation och vetskapen om att du gör skillnad för människors liv.
Omfattning  
Du åtar dig att:  
 • ha fyllt 18 år.
 • prata Svenska och Engelska. Andra språk är meriterande.
 • Ha kontinuerlig dialog med verksamheterna och dess teamledare
 • Löpande administrera och hantera uppdrag och intresseansökningar 
 • Tidsåtgång ca 4 timmar i veckan. Kan variera beroende på behov och händelser i omvärlden. 

Minsta åtagande

Malmö

När och var sker uppdraget

Malmö

Ändamål

Uppgifter

Åtagande

 • När

  Dag, helg, kväll

 • Typ av uppdrag

  Kontinuerligt uppdrag

Spara

Senaste uppdragen