Röda Korset, Malmökretsen — Malmö

Malmökretsen söker nya frivilligledare till Rekryteringsgruppen

Sista anmälningsdatum

2021-10-28

Beskrivning

Du behövs! Frivilligt engagemang utgör själva grunden för Röda Korsets arbete. Som frivilligledare leder du de frivilliga i verksamheten och säkerställer att de får den introduktion, utbildning och det stöd som krävs för uppdraget. Rekryteringsgrupp är framgång nyckel till alla andra verksamheter i Malmökretsen. Syftet med gruppen är att hålla i rekrytering av nya frivilliga till Malmökretsens verksamheter.

Frivilligledare uppdrag innehåller: 

 • Rekrytera nya frivilliga
 • Planera och genomföra rekrytering träffar
 • Delta i verksamheter rekrytering och intervju av frivilligledare
 • Ordna månadsmöte med rekryteringsgrupp frivilliga
 • Bevakning av rekryterings inkorg och Google drive
 • Planera och följa upp gruppen med frivilliga stöd av verksamhetsutvecklare
 • Följa upp att frivilliga har genomgått alla obligatoriska utbildningar
 • utifrån ditt uppdrag ingå i Svenska Röda Korsets krisberedskap och vara beredd att öka ditt engagemang vid kris.  

Är det här du?  
Vi förutsätter att du delar Svenska Röda Korsets människosyn och humanitära värderingar. Röda Korsets grundprinciper är vägledande i allt frivilligarbete och inom ramen för uppdraget skriver du under ett tystnadslöfte och genomgår de obligatoriska utbildningarna/ introduktioner som krävs för uppdraget.   

Inom Svenska Röda Korset ser vi mångfald som en stor tillgång i arbetet. Människor med olika bakgrund, etnicitet, könsidentitet, ålder och funktionsvariation breddar vår kompetens och förmåga att utföra vårt uppdrag.  

Svenska Röda Korset 

Röda Korset är världens främsta katastroforganisation och vi finns på plats före, under och efter en katastrof. Oavsett om det är en naturkatastrof, konflikt eller annan kris. Vi ska förhindra och lindra mänskligt lidande var och när det förekommer, skydda liv och hälsa och säkerställa respekt för varje människas värde, särskilt under tider av väpnad konflikt och andra nödsituationer.  

Vi har sju grundprinciper:  
Humanitet – Opartiskhet – Neutralitet – Självständighet – Frivillighet – Enhet – Universalitet   

Minsta åtagande

Enl. överenskommelse

När och var sker uppdraget

Enl. överenskommelse

Ändamål

Uppgifter

Åtagande

 • När

  Kväll, dag, helg

 • Typ av uppdrag

  Kontinuerligt uppdrag

Senaste uppdragen