Rädda Barnen, Lokalförening Malmö — Malmö

Rädda Barnen i Malmö söker volontärer till TeamUp!

Spara

Sista anmälningsdatum

2022-02-28

Beskrivning

TeamUp är strukturerade rörelsebaserade aktiviteter som syftar till att stärka barns motståndskraft och psykosociala välmående. Metoden är framtagen av War Child, Save the Children och Unicef Holland och startade som en respons till den ökade tillströmningen av asylsökande i Holland 2015. Idag har TeamUp spridit sig över hela världen och vi vill att just du är med och startar piloten med oss i Malmö. TeamUp riktar sig bland annat till barn som kommit ensamma till Sverige och befinner sig i en utsatt situation.

TeamUp-sessionerna kommer att erbjudas vid en fast tid och dag varje vecka, på samma plats, med samma grupp av volontärer, för att ge barnen struktur och förutsägbarhet.

TeamUp utgår ifrån principerna vi gör, vi visar, vi bryr oss. Varje aktivitet har ett specifikt tema och syfte som ämnar till att hjälpa barn att handskas med svåra känslor så som ilska, rädsla och stress. Utöver de generella ansvarsområdena du kommer att ha, så som att leda TeamUp-sessioner och applicera TeamUp-principerna i aktiviteterna, kommer du också ha planerings-, genomförande-, och utvärderingsansvar av aktivitetstillfällena, vilket sker vid samma tillfälle varje vecka, ca tre timmar totalt.

Du kommer även att ha Child Safeguarding-ansvar, vilket innebär att du får lära dig hur man skapar trygga och säkra verksamheter för barn samt hur man identifierar tecken på riskfaktorer, och om nödvändigt, hänvisa barn vidare till vårdinstanser med stöd av tjänstepersoner på Rädda Barnen. Du kommer att få en grundlig utbildning innan du börjar arbeta med TeamUp.

Rekrytering av volontärer påbörjas i Januari.

Minsta åtagande

1 gång i veckan ca 3 timmar, eftermiddag/kväll under en 8 veckors period, våren 2022. Du har möjlighet att medverka på den obligatoriska utbildningen, helgen 12-13 februari 2022 i Malmö, samt uppföljning/fördjupning av rollen som TeamUp facilitator.

När och var sker uppdraget

I centrala Malmö, 1 eftermiddag/kväll i veckan under en 8-veckors period, med start ca 2 veckor efter genomförd utbildning.

Ändamål

Uppgifter

Åtagande

  • När

    Kväll

  • Typ av uppdrag

    Kontinuerligt uppdrag

Spara

Senaste uppdragen