Rädda Barnen, Lokalförening Malmö — Malmö

Styrelseledamot med ansvar som kassör till Rädda Barnens Lokalförening Malmö

Det här uppdraget går inte att anmäla sig till längre.
Spara

Sista anmälningsdatum

2022-01-16

Beskrivning

Vill du vara med i Malmö lokalföreningens styrelse, påverka och göra skillnad för barn i Malmö? 
Har du ett brinnande intresse och erfarenhet av ekonomi? 

Rädda Barnen i Malmö söker nu en styrelseledamot med ansvar som kassör till vår engagerade och handlingskraftiga styrelse. 

Att vara kassör är ett viktigt uppdrag som passar dig som vill använda dina ekonomiska kunskaper för att förbättra barns och ungas liv! 

I kassörens uppgifter ingår följande: 
·         Upprätta en budget inför verksamhetsrollen 
·         Bokföring och hantering av in-och utbetalningar 
·         Upprätta bokslut och årsredovisning 
·         Löpande uppdatera styrelsen om det ekonomiska läget 
·         Delta i styrelsemöten 

Utöver kassörsuppgifterna arbetar man i rollen som styrelseledamot gemensamt tillsammans med de andra i styrelsen med påverkansarbete, planering och beslutsfattning för lokalföreningens olika projekt. 

För mer information, skicka din ansökan , senast den 16 januari. 
Välkommen med din ansökan! 

När och var sker uppdraget

Styrelsen träffas 1 gång i månaden på Rädda Barnens Lokalförening i Malmö (anpassas även digitalt utifrån rekommendationer och rådande situation).

Ändamål

Uppgifter

Åtagande

  • När

    Kväll

  • Typ av uppdrag

    Kontinuerligt uppdrag

Spara

Senaste uppdragen