UNICEF, Sverige — 10 platser

UNICEF Sverige söker nu barnrättsinformatörer för uppdrag i skolor

Det här uppdraget går inte att anmäla sig till längre.
Spara

Beskrivning

Som barnrättsinformatör är ditt jobb att besöka skolor runt omkring i Sverige och informera om UNICEFs arbete och barnkonventionen. Dessa besök kan vara i form av en föreläsning, workshop eller annat format som passar för målgruppen
 
Skolor anmäler intresse för att få besök genom UNICEF Sveriges hemsida, sedan delas uppdragen ut till en barnrättsinformatör som har möjlighet att åta sig uppdraget. Du tar på dig så många besök som du har tid med men vi har ett minimikrav på två uppdrag per terminen. Besöken kommer ske på på vardagar under dagtid då det är skolelever som är vår främsta målgrupp.
 
Om ni söker och blir antagna som barnrättinformatörer för UNICEF Sverige genomgår ni inledande en utbildning under en helg, sedan får ni löpande möjlighet till kompetensutveckling genom olika forum. Höstens utbildning kommer att gå av stapeln helgen v.45, den 11 – 13 november. Utbildningen genomförs på plats i Stockholm. UNICEF Sverige står för alla deltagares mat och även eventuell resa och logi för dig som inte bor i Stockholm. 
 
Som barnrättsinformatör för UNICEF Sverige arbetar du alltid ideellt. UNICEF Sverige står för eventuella resor inom landet och boende vid behov. Inga förkunskaper krävs. Ett utdrag från belastningsregistret kommer efterfrågas. Kortare intervjuer kommer genomföras för att avgöra om du passar för rollen. Dessa sker löpande under ansökningsperioden. 
 
Vi ser fram emot din ansökan!

 
Om UNICEF
UNICEF är FN:s barnfond och arbetar för barns rättigheter i hela världen. FN har gett UNICEF i upp­drag att arbeta för att barn­konven­tionen ska följas av alla länder som skrivit under den. Vi arbetar alltså inte med väl­gören­het, utan kämpar för alla barns själv­klara rätt att få sina grund­lägg­ande behov och rättig­heter till­godo­sedda.
 
Om UNICEF Sverige
UNICEF Sverige är vad som kallas för en nationalkommité. Vårt huvuduppdrag är att samla in pengar till det livsviktiga arbete som UNICEF utför över hela världen. Men UNICEF Sverige har även ytterligare två uppdrag, opinionsbildning & påverkansarbete samt information & utbildning.
 
I Sverige arbetar vi för att barnkonventionens ställning ska stärkas och tillämpas bättre på alla samhällsnivåer. Vi fokuserar på de områden där barn är särskilt utsatta och där Sverige fått kritik av bland annat FN för att inte leva upp till bestämmelserna i barnkonventionen. Utöver barnkonventionens bestämmelser följer UNICEF Sverige också hur regeringen lever upp till de globala målen på hemmaplan. 

Minsta åtagande

4 besök per termin.

När och var sker uppdraget

Uppdraget sker i skolor på dagtid då eleverna är i skolan. Uppdrag kommer in från skolor i hela Sverige.

Platser

 • Stockholm
 • Malmö
 • Lund
 • Linköping
 • Piteå
 • Luleå
 • Norrköping
 • Södertälje
 • Kiruna
 • Uppsala

Ändamål

Uppgifter

Åtagande

 • När

  Dag

 • Typ av uppdrag

  Kontinuerligt uppdrag

Spara

Senaste uppdragen

Röda korsets ungdomsförbund Lund

RKUF-Podden söker Klippare

 • Barn och ungdom
 • Upplysning och folkbildning
 • Kultur
Plats Lund, Malmö, Eslöv och 5 andra platser
Fjärrarbete På distans