Röda Korset, Malmökretsen — Malmö

Vi söker frivilligledare till mötesplats för basbehov och gemenskap

Det här uppdraget går inte att anmäla sig till längre.
Spara

Beskrivning

Nu öppnar vi ett Röda Korsets Hus i Malmö och till det behöver vi ditt engagemang! Huset kommer fylla många funktioner men grunden är att skapa en plattform där vi tillsammans kan bidra till att göra Malmö till en varmare, tryggare och mer inkluderande plats. 

Var med och starta upp verksamheten i vårt nya Röda Korsets Hus i Malmö, ditt engagemang hjälper människor i utsatthet att finna en trygg plats i huset - en ovärderlig insats!  

Just nu söker vi frivilligledare till den mötesplats med basbehov som vi ska starta upp i huset. Där kommer vi erbjuder bland annat mat och möjlighet att duscha och tvätta sina kläder samt en plats för social gemenskap eller dagvila, för den som önskar. Denna mötesplats välkomnar alla vuxna som behöver den och har särskilt fokus på människor som lever i hemlöshet, har otrygga boendelösningar, lever i social och/eller ekonomisk utsatthet eller på andra sätt befinner sig i en utsatt situation, människor som är ofrivilligt ensamma och vill hitta en social mötesplats. Tröskeln ska vara låg och verksamheten trygg och välkomnande. Mötesplatsen kommer vara öppen under vardagseftermiddagar och kvällar. 
 
Uppdragsbeskrivning 
I samråd med samordnare och övriga frivilligledare kommer du planera, leda och organisera arbetet i verksamheten. Du kommer ansvara för de frivilliga som engagerar sig i verksamheten samt för administration och budget. Du behöver vara minst 18 år gammal och på grund av verksamhetens karaktär är det bra om du har tidigare erfarenheter av att möta människor i olika typer av utsatthet. 
 
Erfarenhet och kompetens:        
 • Du kan engagera dig långsiktigt  
 • Du har mycket god samarbetsförmåga  
 • Du har förmåga att självständigt organisera, leda och planera  
 • Du har kunskap eller intresse inom socialt arbete  
 • Du kan skapa en trivsam och trygg stämning i verksamhetsgruppen
 • Du kan leda ett dynamiskt team där vi blandar engelska och svenska 
 • Du har tidigare erfarenhet av att möta människor i olika typer av utsatthet 
 • Du får gärna ha erfarenhet av att arbeta i Röda Korset eller annan ideell organisation, men det är inget krav.

Du får:   
 • Träffa nya människor och bli en del av ett dynamiskt team  
 • Utbildning och nya erfarenheter  
 • En fantastisk möjlighet att utveckla dina befintliga färdigheter och få nya 
 • En möjlighet att vara en del av världens största humanitära organisation och vetskapen om att du gör skillnad för människors liv 
  
Är det här du?    
Vi förutsätter att du delar Svenska Röda Korsets människosyn och humanitära värderingar. Röda Korsets grundprinciper är vägledande i allt frivilligarbete och inom ramen för uppdraget skriver du under ett tystnadslöfte samt genomgår de obligatoriska utbildningarna/ introduktioner som krävs för uppdraget.     
Inom Svenska Röda Korset ser vi mångfald som en stor tillgång i arbetet. Människor med olika bakgrund, etnicitet, könsidentitet, ålder och funktionsvariation breddar vår kompetens och förmåga att utföra vårt uppdrag.

Svenska Röda Korset  
Röda Korset är världens främsta katastroforganisation och vi finns på plats före, under och efter en katastrof. Oavsett om det är en naturkatastrof, konflikt eller annan kris. Vi ska förhindra och lindra mänskligt lidande var och när det förekommer, skydda liv och hälsa och säkerställa respekt för varje människas värde, särskilt under tider av väpnad konflikt och andra nödsituationer.    
Vi har sju grundprinciper:    
Humanitet – Opartiskhet – Neutralitet – Självständighet – Frivillighet – Enhet – Universalitet 

Minsta åtagande

Du förväntas delta i verksamheten regelbundet och lägger utöver det själv upp din tid så som det passar dig. Då detta är en social verksamhet ser vi gärna att du kan tänka dig att utföra uppdraget under minst ett års tid.

När och var sker uppdraget

Katrinelund, Malmö. Öppettider: vardagar på eftermiddag/kväll, administrativt arbete utför du när det passar dig.

Ändamål

Uppgifter

Åtagande

 • När

  Dag, helg, kväll

 • Typ av uppdrag

  Kontinuerligt uppdrag

Spara

Senaste uppdragen

Give it forward

Bli Demokratiledare - Malmö

 • Ekonomisk/social utsatthet
 • Integration och asylsökande
 • Sysselsättning och arbete